โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 10/7/2563 9:31:14     ที่มา : สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 36

กลุ่มข่าวสาร : กิจกรรม 5ส

สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม 5 ส ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ด้านการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วม และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินต่ออายุสำนักงานสีเขียว ในเดือนสิงหาคม 2563 กำหนดการตรวจกิจกรรม 5 ส ระหว่างวันที่ 9-17 กรกฏาคม และจะประกาศผลในวันที่ 22 กันยายน 2563

ข่าวล่าสุด