สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
1.3 (1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน.pdf
1.3 (2) ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านทรัพยากร 1.3 (2) (ประเมิน 22 ม.ค.67).pdf
1.3 (3) ทะเบียนระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้านมลพิษ 1.3 (3) (ประเมิน 22 ม.ค.67).pdf
1.3 (4) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีนัยสำคัญ
คำสั่ง 643-2566 คำสั่ง แต่งตั้ง กก.ปี 66 (แก้ไขคณะก.pdf
คำสั่งแต่งตั้ง กก.ปี 66 (1615-2565).pdf
ทะเบียนกฎหมาย ปี 66 (ประเมินภายนอก 22-1-67).pdf
บันทึกการปล่อยก๊าซคาร์บอนฟุตปริ้น 66.xls
ประกาศนโยบายสำนักงานสีเขียว.pdf
ประกาศเป้าหมายการใช้พลังงานและทรัพยากร.pdf
ประกาศ-มาตรการ green office ปี 66.pdf
ผลตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม (ประเมินภายใน) ปี 2565.pdf
ผลตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประเมินภายใน 64
แผนการดำเนินการ Green office ปี 2566 (หมวด 1-6)_ตรวจประเม.pdf
แผนผัง+ขอบเขตดำเนิน green office 66 (ประเมิน 22 ม.ค.67)(1).pdf
สรุป การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี2566 1190167.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274