ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
1.DVD Eco Product Directories 2015
2.แบบฟอร์ม
10.นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017 rev.01.pdf
10.นำเสนอสำนักงานสีเขียว Green Office 2017 rev.01.ppt
11.แบบตรวจประเมินเบื้องต้น.doc
11.แบบตรวจประเมินเบื้องต้น.pdf
12.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว 2560.doc
12.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานสีเขียว 2560.pdf
13.เคล็ดลับความสำเร็จจากการประชุมถอดบทเรียน.pdf
3.ระเบียบปฏิบัติการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.pdf
4.ตัวอย่างการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.xlsx
5.นำเสนอการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.ppt
5.นำเสนอการระบุและประเมินประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม.ppt
6.เกณฑ์การให้คะแนนสำนักงานสีเขียว Green Office ปี 2560.pdf
7.ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน green office 60.pdf
8.คู่มือมาตรฐานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม.pdf
9.โครงการ+กำหนดการ green office 25-26 ธค 59.pdf
aspect for green office complete.xlsx
เคล็ดไม่ลับ ความสำเร็จสำนักงานสีเขียว.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274