สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
2.1 โครงการ เกณฑ์ประเมิน ID=44178 2562.pdf
2.1 โครงการ สำนักงานสีเขียว ID=44075 2562.pdf
2.1 โครงการ หลักสูตรตรวจประเมิน ID=44086 2562.pdf
2.1 เชิญรองอธิการบดี รศ ดร ญาณิน เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม GreenOffice 9กค62.pdf
2.1 ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อม 13-14พค62.pdf
2.1.1.4 ผลการประเมินโครงการ BigCleanningDay 2562.pdf
2.1.1.4 ผลการประเมินโครงการฝึกอบรม GreenOffice2562.pdf
2.2 โครงการ Big Clanning Day ID=44181 2562.pdf
2.2 โครงการ Car Free Day ID=44171 2562.pdf
2.2 โครงการ ซ้อมแผน ID=44165 2562.pdf
2.2 แจ้งจุดทิ้งขยะมีพิษ.pdf
2.2 เชิญร่วมกิจกรรม BigCleanningDay 26เมย62.pdf
2.2 เชิญร่วมกิจกรรม Healthy Workplace 20กย62.pdf
2.2 เชิญร่วมกิจกรรม MJUCarFreeDay 25กยุ62.pdf
2.2 เชิญร่วมโครงการ GreenOffice 9กค62.pdf
กฏหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง สนมGreen.png

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274