ผู้ดูแลระบบ  หน้าแรก สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2560
หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2561
หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2562
หมวด 3 การใช้พลังงานและทรัพยากร ปี 2563
+สรุป ปี61.pdf
+สรุป ปี62.pdf
+สรุป ปี63.pdf
+หมวด 3 Green Office 60-63.pptx
1.5 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก.docx
3.1.1 2560-2563 สติกเกอร์มาตรการทรัพยากร.jpg
3.1.1 ปี 2560 มาตรการ.pdf
3.1.1 ปี 2561 มาตรการ.pdf
3.1.1 ปี 2563 มาตรการ.pdf
3.1.2 ปี 2562 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.1.2 ปี 2563 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.2.1 2560-2563 สติกเกอร์มาตรการทรัพยากร.jpg
3.2.1 ปี 2560 มาตรการ.pdf
3.2.1 ปี 2561 มาตรการ.pdf
3.2.1 ปี 2563 มาตรการ.pdf
3.2.2 ปี 2562 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.2.5 ปี 2562 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.2.5 ปี 2563 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.3.2 ปี 2562 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.3.2 ปี 2563 ตัวชี้วัดเป้าหมาย.pdf
3.3.4 ปี 2560 มาตรการ.pdf
3.3.4 ปี 2561 มาตรการ.pdf
3.3.4 ปี 2563 มาตรการ.pdf
3.4.1 ปี 2560-2563 การเชิญประชุมกิจกรรมในระบบอิเล็กทรอนิกส์.pdf
บรรยาย enerygy saving 15 7 63.pptx

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274