สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
@ข้อมูลรายงาน กก.ประเมิน ประจำปี 2565 (หมวด ที่ 1).pdf
697-2565 คำสั่งแต่งตั้ง กก.สนง.สีเขียว (ปรับหมวด 5).pdf
carbonFootprint2022
ขอบเขต GreenOffice สนม.pdf
ข้อมูลวัดแสง ปี 2565.pdf
คำสั่ง 145-2565 แต่งตั้งคณะกรรมการสนมสีเขียว.pdf
คำสั่ง 334-2565 แต่งตั้งคณะ กก.สำนักงานสีเขียว.pdf
ทะเบียนกฎหมาย 65 (ประเมิน65) เดือน ธ.ค.65.pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (1) ตารางวิเคราะห์กระบวนการทำงาน.pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (2) ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Input).pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (3) ทะเบียนระบุปละประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากร (Output).pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (4) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม (Input).pdf
แบบฟอร์ม 1.3 (4) ทะเบียนจัดลำดับปัญหาสิ่งแวดล้อม (Output).pdf
ประกาศ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว สำนัก.pdf
ประกาศ-เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้.pdf
ประกาศ-มาตรการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักง.pdf
แผนการดำเนินงาน ปี 2565 (ประเมิน).pdf
สรุป การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี2565.docx
สรุป การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ปี2565.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274