สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
1. คุณภาพน้ำ มกราคม 65.pdf
2. คุณภาพน้ำ กุมภาพันธ์ 65.pdf
3. คุณภาพน้ำ มีนาคม 65.pdf
4. คุณภาพน้ำ เมษายน 65.pdf
4.1.1_65.pdf
4.1.2_65.pdf
4.2.1_65.pdf
4.2.2_65.pdf
5. คุณภาพน้ำ พฤษภาคม 65.pdf
6. คุณภาพน้ำ มิถุนายน 65.pdf
7. คุณภาพน้ำ กรกฎาคม 65.pdf
8. คุณภาพน้ำ สิงหาคม 65.pdf
9. คุณภาพน้ำ กันยายน 65.pdf
A. คุณภาพน้ำ ตุลาคม 65.pdf
B. คุณภาพน้ำ พฤศจิกายน 65.pdf
D. คุณภาพน้ำ ธันวาคม 65.pdf
leaftlet-compost.pdf
แบบฟอร์มทั้งหมด.xlsx
ประกาศ เรื่อง นโยบายสำนักงานสีเขียว สำนัก(1).pdf
ประกาศ-เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้(1).pdf
ประกาศ-มาตรการสำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักง(1).pdf
แผนการดำเนินงาน ปี 2565 (ประเมิน).pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274