สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
5.1(1) แผนบำรุงรักษาประจำปี
การป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า
พื้นที่สีเขียว
มลพิษจากการก่อสร้าง
วัดแสง
สัญญาจ้าง
ห้ามสูบบุหรี่
อัคคีภัย
+ตารางการล้างเครื่องปรับอากาศ อาคารสำนักง.pdf
5.1 รูปกิจกรรม ล้างแอร์ #1.jpg
5.1 รูปกิจกรรม ล้างแอร์ #2.jpg
5.1.1 รายละเอียดงานจ้างเหมาทำความสะอาดฯ 63.pdf
5.1.2 กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่.pdf
5.2 รูปกิจกรรม วัดแสง #1.jpg
5.2 รูปกิจกรรม วัดแสง #2.jpg
5.2.2 เครื่องวัดความเข้มของแสง รุ่น easy View TM-33.pdf
5.2.3 สรุปการดำเนินงานการตรวจวัดค่าแสง.pdf
5.3 มลภาวะทางเสียง.pdf
5.4 รูปกิจกรรม ความน่าอยู่ #1.jpg
5.4 รูปกิจกรรม ความน่าอยู่ #2.jpg
5.4 รูปกิจกรรม ความน่าอยู่ #3.jpg
5.4 รูปกิจกรรม ความน่าอยู่ #4.jpg
5.4 รูปกิจกรรม ความน่าอยู่ #5.jpg
5.4.1 เกียรติบัตรกิจกรรม 5 ส.pdf
5.4.2 พื้นที่สีเขียว (สภาพแวดล้อมภายใน).pdf
5.4.3 พื้นที่สีเขียว (สภาพแวดล้อมภายนอก).pdf
5.4.4 แผนการควบคุมสัตว์พาหนะนำเชื้อ.pdf
5.5 กิจกรรมด้านความปลอดภัยซ้อมแผนอัคคีภัยและแผ่นดินไหว.pdf
การล้างเครื่องปรับอากาศ.pdf
จ้างเหมากำจัดแมลง 60.pdf
จ้างเหมากำจัดแมลง 61.pdf
จ้างเหมากำจัดแมลง 62.pdf
ตัวชี้วัด.pdf
ใบปะหน้า-แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับป(1).docx
ใบปะหน้า-แผนงานโครงการที่นำไปสู่การปรับป.docx
แผนการดำเนินการเข้าตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค-แก้ไข.xlsx
แผนอัคคีภัย-สำนักงานมหาวิทยาลัย 62.pdf
พื้นที่พักผ่อน.pdf
พื้นที่สีเขียว.pdf
มาตรการโคโรน่า.pdf
มาตรการรองรับเพื่อจัดการมลพิษอากาศจากการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร.pdf
ไม้ประดับดูดซับพิษ.pdf
รายงานผลการตรวจวัดค่าแสง60.pdf
รายงานผลการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง ปี6.pdf
รูปถังดับเพลิง.pdf
รูปวัดแสง.pdf
สรุป ปี61.pdf
สรุป ปี62.pdf
สรุป ปี63.pdf
สรุปเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน.pdf
สัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่.pdf

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274