สำนักงานมหาวิทยาลัย สำนักงานสีเขียว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Green office
ข้อ 2.1 การอบรมให้ความรู้และประเมินความเข้าใจ
ข้อ 2.2 การรณรงค์และประชาสัมพันธ์แก่พนักงาน
64-12-23-ขออนุญาตสแกนลายเซ็นเพื่อจัดทำเกียรติ.docx
mjuSCAN5618 เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชัวโมง เ.pdf
mjuขอเชิญร่วมกิจกรรม ว 163pdf.pdf
mjuว3 ขออนุญาตให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกร.pdf
mjuว74 หนังสือประชาสัมพันธ์วันสิ่งแวดล้อมโล.pdf
mjuว9 แจ้งกำหนดการตรวจประเมินระบบการจัดการส.pdf
mjuสรุปผลการ ดำเนินกิจกรรม หมวด 2 เข้า สนม 8 ธค64.docx
กิจกรรม Big Cleaning Daypdf.pdf
เชิญอบรม.pdf
ตารางสรุปการอบรมความรู้.pdf
สรุปการสร้างความรู้ความเข้าใจgreen.pdf
สรุปรายงานการอบรมความรู้.pdf
หมวด 2 ข้อ 2.1(1-3) การฝึกอบรม.xlsx
หมวด 2 ข้อ 2.2(1) การสื่อสาร.xlsx
หมวด 2 ข้อ 2.2(2) ใบรับข้อเสนอแนะด้านสิ่งแวดล้อ.xls
หมวดที่ 2 ปี 65.pptx

สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (Office of The President) 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290  โทรศัพท์. 053-873000, 053-878301 โทรสาร 053-498862
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : นางสาวณัฐกฤตา โกมลนาค กองเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร. 053-873274